2010, സെപ്റ്റംബർ 18, ശനിയാഴ്‌ച

പുളിയന്തോട്‌


Photobucket


മരംകോച്ചുന്ന മഞ്ഞുകാലത്ത് തണുത്ത് ആവിപറക്കുന്ന, വര്‍ഷകാലത്ത് ആര്‍ത്തലച്ചു വരുന്ന, വേനലില്‍ കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന എന്റെ പുളിയന്തോട്‌. ദിവസവും രാവിലെ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരുന്നു വീടിന്റെ ഒരു അതിരായ ഇവിടെ, ഈ കഴിഞ്ഞ അവധിക്കാലത്തും!

കൂട്ടുകാര്‍

മാതൃസ്ഥാപനം

ഇവിടെ വന്നുപോയവര്‍

Dsgd By : Mullookkaaran